Selecteer een pagina

Code geel voor grote delen van het land!!! Ook al sneeuwt het niet, toch zorgt gevoelssneeuw ervoor dat de gemiddelde mens vastgevroren blijft zitten in ongekende harde angstbombardementen. Zijn we nu echt de wanhoop nabij door alle propaganda die de afgelopen jaren de revue passeerden.

lees en/of luister:

 

Nog maar net aangekomen in 2024 en de bullshit vliegt je letterlijk alweer om de oren. Zal men nog steeds trappen in deze onzin. Volgens de opgekochte media zullen mensen in de startblokken klaarstaan elkaar te verdringen bij supermarkten, een run te maken op incontinentie luiers. Want naast dat de plannen klaarliggen ervoor te zorgen dat we aankomende tijd tot onze enkels in het water staan, zorgt volgens het AD, kli-aars-veranderingen ervoor, dat we straks allemaal aan de diaree zijn. Het belooft een gezellige natte tijd te gaan worden. Dat het AD deze nonsens aandraagt zegt niets anders, dat of het Nederlandse volk nog steeds in deze *kli-aars volksverlakkerij trapt of de top de wanhoop nabij is dit diaree verhaal aan te dragen.

*kli-aars: een samensmelting van woorden. verwijzend naar het AD diaree /klimaat artikel…

150 gaten in de buitendijken

Stories over de watersnoodramp konden we de afgelopen tientallen jaren tot ons nemen. Maar echt interessant wordt het pas, als je dieper duikt in hetgeen er zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. Vele gezinnen op Goeree-Overflakkee en Zeeland werden in het holst van de nacht overvallen door het opeens stijgende ijskoude water dat landinwaarts kwam. Springtij en volle maan bleken het ultieme recept. Toch mag het zeer vreemd worden bevonden, dat nergens in het zuidwesten van Nederland, er sprake was van gecoördineerde voorzorgsmaatregelen tegen het gevaarlijke hoge water. Er waren alleen individuele initiatieven die niets tegen de 150 gaten in de buitendijken konden doen. Hierdoor liepen polders vol, begaven binnendijken het en werden dorpen weggespoeld. Waar kwamen die plotselinge 150 gaten opeens vandaan?

Zijn dijken, bruggen en viaducten vandaag de dag wel in goede staat of wordt er stelselmatig bezuinigd? Hoe staat het ervoor met het achterstallige onderhoud bij Hoogheemraadschap?

De watersnoodramp blijkt een oplichtingsaffaire

Blijkt de allergrootste ramp van de Nederlandse geschiedenis nu achteraf geen natuurramp? Theodor Holman schreef een mooi artikel in het Parool over de duistere zaken rondom de watersnoodramp van 1953. Het bleek een opgezet plan ingezet door grote cynische, kapitalistische aannemers die samenheulden met enkele politici. Het hele verhaal rammelt aan alle kanten! De huiveringwekkende overeenkomsten met 9/11 doet niets anders vermoeden dat de grootste oplichtingsaffaite uit de Nederlandste geschiedenis uitgespeeld werd over de rug van de bevolking. Want in hoeverre lag het Deltaplan vóór de watersnoodramp al klaar? Heel toevallig diende Johan van Veen grondlegger van de Deltawerken twee dagen vóór de ramp het plan in bij de minister. Het enige wat ontbrak, was het sein groen van de heren politici. Na deze ramp kon de Nederlandse regering niets anders doen dan uitvoering geven aan het Deltaplan. Zo geschiedde. De Zeeuwen werden armer tegenover de aannemers die ongehoord rijk werden. Hoe zit het met het Deltaplan. Deze is bedoeld als bescherming tegen hoog water maar bij een zware storm werkt het schijnbaar niet naar behoren!!!

 

de waanzin - Danielle Zaaijer

Klokkenluiders Huig en Henk

Levend onder het zeespiegelniveau is er niet voor niets van alles aan gedaan het natte voetenwerk tegen te gaan. Zeventig jaar verder en Huig Plug komt naar voren met verontrustende geluiden over bewust gecreëerde gaten in duingebieden. Als 150 gaten in de dijken zorgden voor de watersnoodramp, waarom zijn er dan nu gaten in onze duinen gecreëerd? Er wordt notabene gewoon toegegeven dat “het maken van gaten in de duinen best spannend is”. Over de hele kust zijn er door mensen gecreëerde blowouts. Of zijn deze ingevingen tot uiting gekomen tijdens een blowout in de kruisstreek? Bekijk aub dit filmpje van klokkenluider HUIG? Tevens laat Henk Boonstra, een schipper en bekende van me weten, dat er een zeer smerig spel gespeeld wordt met betrekking tot het weghalen van dammen door heel Europa. Wat voor heldere lichten werken er bij Dam Removal Europe? Gaat er echt geen lichtje branden wat de eventuele Europese gevolgen kunnen zijn bij het verwijderen van ruim 325 dammen? Is alles misschien een voorbereiding op de zoveelste oplichtingsaffaire?

2050 klimaatdoelen

Dam Removal Europe steekt een bijzonder verhaal af over het behoud van visstromen in diverse wateren. Daar waar in Europa ruim 6223 dammen zijn verwijderd voor het behoud van vissen raken anderzijds visstromen compleet van slag door het volop plaatsen van windmolens in zee. Het ene miljarden tellende gefinancierde potje wordt gedekt met het andere miljarden tellende potje. De 2050 klimaatdoelen lijkt de gehele visserij willens en wetens te slopen en rond die tijd zal er nauwelijks een gezonde vis rondzwemmen in onze mooie wateren. Maar goed, terwijl weldoeners uncle Bill en Richard Branson tijdens zakenlunches het mes in hun stukje wagyu laten glijden, wordt er voor de gewone burger op de achtergrond hard gewerkt aan het plak en knip werk een vis- en vleesvervangend product op de markt te brengen.

Hoe schadelijk zijn trillingen?

Zowel onder als boven water zullen herrie en trillingen de aankomende jaren zorgen voor slaapproblemen en stress. Naast gehoorschade bij zeezoogdieren en bruinvissen, kan de zwemblaas oftewel klankkast van een vis door trillingen klappen.

Door trillingen ontstaan wegspoelplekken groeiend onderaan de dijken. Deze kunnen zorgen voor ondergrondse geulen. Trillingen van golfslag, aardgaswinning en het heien van windmolens tezamen met heftige regenval en hoog water kunnen van binnenuit dijken doen instorten. Begrijpen we dat code geel een lachertje is bij wat er daadwerkelijk kan gebeuren?

Miljardentellende kostenplaatje

Marieke de Vrij waarschuwde in 2005 al dat door menselijk handelen zowel Petten als Bergen aan Zee in gevaar zijn. Trillingen en tumult onder water kunnen ervoor zorgen dat de dijken anno nu gevaar lopen. Is het daarom niet zeer noodzakelijk dat het miljarden tellende kostenplaatje de 2000km aan dijken zo snel mogelijk versterkt. Mijn vraag: is er in Nederland een nationaal instituut dat verantwoordelijk kan worden gehouden voor de problematiek van bodembeweging in Nederland?

Lees de bevindingen van Marieke de Vrij in een zeer duidelijk geschreven artikel…..

Meedenken met de natuur

Regen en sneeuwval horen decennialang nu eenmaal bij bepaalde jaargetijden. Waarom worden dammen afgebroken en niet gezorgd voor meer ruimte in de rivieren? Dit bevordert namelijk bij regenval en het stijgen van de zeespiegel voor meer veiligheid. Meedenken met de natuur is de key wat bijdraagt tot succes. En zoals Marieke aangaf, is een zorgpunt “de haast”.  Er is te kort tijd voor “inzicht en bezinning”. Dit is vaak hetgeen wat in de weg zit bij besluitvorming.

Rat Rutte zal nooit het tij doen keren

Organisaties als de Postcode Loterij en WNF lijken er alles aan te doen dieren om zeep te helpen in plaats van de natuur te laten floreren in al zijn glorie. Rat Rutte zal nooit het tij doen keren en alles wijst richting deze elite trekpop, dat hij zijn uiterste best heeft gedaan ons land letterlijk als figuurlijk te doen verzuipen. Zoals het in de watersnoodramp verging, zal er toevalligerwijs “niet op tijd” worden ingegrepen en zullen de hoge heren er, zoals de kaarten altijd geschud zijn, financieel beter van worden.

Overbetaalde klimaat ideologen

Om de aandacht van het volk af te leiden zet men vervolgens een groep overbetaalde klimaat ideologen in om angst-bombardementen in te boezemen het weerplaatje compleet te maken. Worden we niet als burgers ongelooflijk besodemieterd als de noemer dammen worden afgebroken voor het behoud van wat vissen? Laat op je inwerken dat het gehele plaatje misschien al honderden miljarden euro’s heeft gekost. 

Wijzen alle vingers met wat zich afspeelt richting het WEF? Want hoe ziet het grote plaatje eruit als bepaalde gedeeltes van Europa onderlopen? Ik zal aan de hand van mijn visie laten zien wat er gebeurt als je de plaatselijke motor weghaalt.

Schipholwet

Kunnen zogenaamde veilige blowouts zorgen dat dijken op bepaalde plekken het begeven en rivieren tegelijkertijd zullen overstromen? Zitten we dan als ratten in de val? Simpeler gezegd: creëer een probleem en draag een oplossing aan! In hoeverre kunnen Schiphol en omliggende gebieden onderlopen? De regering, of liever gezegd de wolf in schaapskleren, zal de reikende hand bieden de onoverzichtelijke gecreëerde schade te doen herstellen. Zullen de plannen die jarenlang lagen stof te happen Schiphol te verplaatsen richting zee, vanuit de regering met een spoedwet worden goedgekeurd? Geluidshinder zal het stokpaardje achter de deur zijn. De Boer pleit voor de invoering van een zogeheten Schipholwet, vergelijkbaar met de crisis- en herstelwet, zodat het besluitvormingsproces over de aanleg versneld kan worden. Schiphol kan dan op zee over tien jaar gerealiseerd zijn.

Tristate en Deltawerken

Vliegt Rutte richting Dubai om te leren van de fouten dat drijvende eilanden nu eenmaal kunnen zinken? Wordt er besproken hoe een drijvend Hub-eiland, die naar schatting tussen de 33 en 46 miljard euro gaat kosten, er voor onze kust kan komen uit te zien? Welke offers dienen er te worden gemaakt??? De sjoemele ideeën, die zijn ontstaan voorafgaande aan de Deltawerken, zorgen voor de toekomstige te bouwen paradijselijke Tristate oftewel de 15-minuten-gevangenissteden. Het dure gebied zal worden omgetoverd tot de belangrijkste Hub en paradeplaatje van het WEF.

Je voelt wel aan je water dat het ruikt naar corruptie uitgevoerd over de rug van de mensen en zonder enige inspraak van het volk….Het volk wil echt wel meedenken, mits we niet ondemocratisch worden buitengesloten. En dit allemaal gefaciliteerd door het zogenaamd WEF-koffie-praatclubje waarin Rutte, Kaag en Maxima een zeer hoge positie hebben. Best vreemd nietwaar?!!!

Kortom, “een onreine bron kan geen rein water geven oftewel slechte mensen verrichten geen goede daden”.

Winterpeil

Voor diegene die geïnteresseerd zijn in de opvallende bevindingen van Henk het volgende :

Indien er vloed is bij een westerstorm worden de afvoeren gestagneerd oftewel teveel water wordt weggevoerd. Het Markermeer heeft bij Oostenwind weinig last van verhoging. Het laatste pijlbesluit van het RWS is het probleem geweest. Want dit maal is het winterpijl niet uitgevoerd. Zogenaamd om in de zomer het grondwaterpeil te doen herstellen (Bron RWS). Immers heeft zowel het Markermeer als IJsselmeer altijd een winterpeil gehad, zodat het rivierwater van de grote rivieren voldoende ruimte krijgt op het IJsselmeer gebied.

Spuikanalen stonden dicht of geknepen.

Het RWS heeft zich beroept op de westerstorm van 22 december 2023 om overstromingen rondom het Markermeer te voorkomen. De westerstorm zou hebben verhinderd dat er water naar zee afgevoerd kon worden. Er was voldoende ruimte om wel te spuien. Gedurende deze tijd was er geen overdreven opstuwend zeewater en/of sprake van een stijgende zeespiegel. De afvoeren van de grote rivieren werden ook geremd richting het westen, omdat het water rond het Haringvliet en de Oosterschelde eveneens niet voldoende naar zee werden afgevoerd. De spuikanalen stonden allen geknepen of dicht.

België onder water

Onze zuiderburen hadden tevens te kampen met ernstige problemen rond de rivier de Leie. Het waterafvoer van de Leie voert af via de Ringvaart bij Gent en gaat vervolgens richting het kanaal Gent richting Terneuzen naar zee. Omdat Terneuzen begin januari de deur heeft dichtgehouden bij opkomend vloed, liep Belgie onder water. Terneuzen kon tot voor kort ALTIJD water afvoeren!!!!!

Graag wil ik Henk in het bijzonder bedanken voor de overzichtelijke waarheidsinformatie

 

WIL JE OP MIJN ARTIKEL REAGEREN, SCROLL DAN NAAR BENEDEN ⬇️

OVERZICHT EERDER GESCHREVEN ARTIKELEN.

Klik aub op de blauwe linken voor meer uitleg naar aanleiding van dit artikel.

Photo:https://unsplash.com/@sseeker

Copyright: © 2024 Toestemming tot gehele of gedeeltelijk herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven